HONDA > CIVIC V (91>95)
Gros No Model Ürün Adı Oem No
1 27101 HONDA CIVIC V (91>95) TRAVERS TAKOZU (ARKA) 52385-SR3-000 52385-ST3-G01
2 27104 HONDA CIVIC V (91>95) SALINCAK BURCU ALT (KÜÇÜK) (38*12*50) 51396-SR3-000
3 27105 HONDA CIVIC V (91>95) SALINCAK BURCU ALT (BÜYÜK) (40*12*50) 51810-SH3-004
4 27106 HONDA CIVIC V (91>95) SALINCAK BURCU (ÖN) (37,2*12*50) 51392-SR3-014 51392-SR3-024
5 27107 HONDA CIVIC V (91>95) SALINCAK BURCU (ALT) (31*10*50) 52365-SH3-014 52365-SH3-000
6 27111 HONDA CIVIC V (91>95) DENGE KOLU BURCU (37*10*50) 52622-S84-A01 52622-SH3-010
7 27119 HONDA CIVIC V (91>95) VİRAJ DENGE ÇUBUĞU 90112-SE0-00090112-SE0-000 90112-SJ8-000 90112-SK7-000
8 27137 HONDA CIVIC V (91>95) MOTOR TAKOZU (SOL) (ALT) 50842-SR3-984 50842-SR3-030
9 27138 HONDA CIVIC V (91>95) MOTOR TAKOZU (SAĞ) (ALT) 50841-SR3-984 50841-SR3-983
10 27159 HONDA CIVIC V (91>95) SALINCAK BURCU (31*10*40) 52395-SK7-004 52395-SK7-000 52395-SH3-005 52395-SH0-A01 52395-SR0-A01 52395-SH3-004
11 27160 HONDA CIVIC V (91>95) SALINCAK BURCU (34,2*10*48) 51460-S04-023 51455-S04-005